Stále více stavebníků a architektů se rozhoduje při výstavbě pro použití a aplikaci dřeva a konstrukcí na jeho bázi. Je velice potěšující, že výrazy "úspora energií" a "ekologické stavění" jsou stále častěji spojovány s technologiemi vycházejícími z použití dřeva jako základního stavebního materiálu. Bydlení ve dřevě je součástí určitého velkorysého a neupjatého přístupu k životu, návratem k přírodním hodnotám. Navozuje pocit útulného, příjemného a teplého prostředí a tento fakt je vnímám našimi konečnými spotřebiteli velice pozitivně. Dřevo dýchá, stará se o příjemné klima a vlhkost v místnostech, působí pozitivně na lidskou psychiku i na imunitní systém. Dřevo je přírodní surovina s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Vykazuje menší vodivost tepla a výrazně vyšší akumulaci tepla. Stavba tedy velmi rychle reaguje na potřebu tepla i při použití malých výkonů vytápění. To přináší úspory energie a provozních nákladů stavby. Přinášíme Vám fasádní dřevěné profily v mnoha tvarech a barvách.

 
Montážní tipy
 

Jednoduchá montáž

Aby se plně uplatnily všechny dobré vlastnosti masivního dřeva, musí být materiál namontován v souladu s vlastnostmi dřeva. Osmo fasádní profily se dodávají s vlhkostí dřeva 14–18 %. Tento obsah vlhkosti je pro naše klima ideální. Proto pracují prkna na fasádě jenom mírně. Když musíte fasádní prkna před montáží skladovat, udělejte to nejlépe v původních originálních obalech v zastřešeném klimatizovaném prostoru. Dodržujte prosím při montáži následující tipy a odborná pravidla. Jenom tak budete mít z vaší Osmo fasády dlouho radost.

 

Montáž základního a nosného laťování

Při montáži základního a nosného laťování postupujte následovně: Nosné latě, na které se později připevní fasádní profily, musí vždy probíhat pod úhlem 90° k fasádním prknům. Kontra laťování je třeba připevnit na každý bod křížení se základním laťováním. Nejlépe použijte na spodní konstrukci vysušené dřevo nebo upravte dřevo na spodní konstrukci před montáží ochranným nátěrem (Osmo Impregnace na dřevo WR).

Spodní konstrukce nenese pouze hmotnost dřevěné fasády. Musí být projektována na zatížení větrem, zvláště na silné větrné poryvy. Aby se zaručilo bezpečné připevnění zavěšené fasády k podkladu, zvolte vzdálenost latí mezi 50 a max. 70 cm.

Pokud chcete pod novou dřevěnou fasádu zabudovat dodatečnou vrstvu tepelné izolace, musí být ve spodní konstrukci dostatek místa. Nejjednodušší je přizpůsobit vzdálenost základních latí šířce izolačního materiálu.

Používejte výhradně izolační materiály, které jsou povoleny pro fasády odvětrané zezadu. Podle materiálu jsou obvyklé šířky izolace od 50 cm do 62,5 cm. Myslete u tloušťky izolace na to, aby ještě zůstalo dostatek místa (min. 20 mm) pro odvětrání zezadu. Používejte prosím k ukotvení spodní konstrukce na stěnu pouze speciální hmoždinky a šrouby, které jsou schváleny pro konstrukce fasád a které jsou přesně přizpůsobeny stávajícímu podkladu. Váš obchodník vám rád doporučí odpovídající připevňovací prostředky. Aby zůstala dřevěná fasáda rovná, čistá a bez „vyboulení“, dbejte prosím zvláště na to, aby spodní konstrukce byla opravdu rovná (použijte olovnici a srovnávací lať). Odstraňte překážející kameny nebo zbytky omítky. Menší nerovnosti a vadná místa vyrovnejte dřevěnými klíny, které se v místě hmoždinek nasunou pod nosné latě. K vyrovnání hrubých rozdílů úrovně má odborný obchod k dispozici speciální distanční hmoždinky. U dřeva s barevnou předúpravou nebo s konečnou úpravou povrchu od Osmo můžete po zhotovení spodní konstrukce okamžitě začít s montáží fasádních profi lů (řezné hrany čistě natřít). Jinak opatřete každé fasádní prkno před montáží ze všech stran požadovaným nátěrem.

 

Montáž profilovaného dřeva (palubek)

Dodržujte u všech přechodů, napojení a ukončení zásady konstruktivní ochrany dřeva. Dostatečně velká vzdálenost od země (cca 30 cm) zajistí, aby vysoko odstřikující voda nedosáhla až k fasádním prknům. Dbejte na to, aby se ve vaší fasádě nenacházely žádné dutiny uzavřené směrem dolů, ve kterých se může hromadit odtékající voda a může pronikat do dřeva. Proto musí při horizontální montáži fasádních prken s profilem na pero a drážku směřovat pero vždy směrem nahoru.

K připevnění našich fasádních profilů používejte prosím šrouby z ušlechtilé oceli od Osmo, staticky přizpůsobené příslušnému profilu (se schválením stavebního dozoru). Na fasádní palubky nepoužívejte žádné příchytky! Nezapouštějte šrouby při připevňování fasádních profi lů příliš hluboko do dřeva! V ideálním případě je ukončena hlava šroubu spojitě s povrchem prkna.

Předvrtejte otvory pro šrouby na koncích prken nebo zachovejte min. vzdálenost 5 cm od konce prkna. Tak zabráníte tomu, aby se později tím, že dřevo pracuje, vytvořily trhliny na koncích. Po provedené montáži fasádních profilů zvýšíte ochranu dřeva proti povětrnostním vlivům tím, že předupravené dřevěné plochy opatříte nátěrem se zachováním otevřených pórů dřeva a odpuzujícím vodu.

 

Konstruktivní ochrana dřeva

Konstruktivní (stavební) ochrana dřeva zabrání tomu, že dřevo zůstane trvale mokré. Tak zajistíte účinně a bez chemie to, že ve vaší dřevěné fasádě nevznikne žádný prostor pro škůdce. Příležitostné, krátkodobé zatížení vlhkostí (déšť) nejsou žádný problém, dokud druh konstrukce zajistí to, že voda nepronikne do dřeva a po každém zvlhčení zase rychle uschne. Protože dřevo řezané napříč vláknem vlhkost pohlcuje podstatně rychleji než podélné dřevo, musí být strany čel u fasádních profilů chráněny před pronikající vlhkostí: Nahoru směřující strany čel chraňte dostatečně velkými střešními přesahy, zakrytím z plechu nebo podélným dřevem.

U konců čel směřujících dolů usnadníte rychlé odtékání vody zaříznutím pod 15°-45° (okapnice), kde může voda odkapávat. Aby se zabránilo trvalému zvlhčování vaší Osmo dřevěné fasády například zkondenzovanou vodou a zaručilo se rychlé uschnutí také vnitřních stran prken, musí být dřevěné fasády zásadně odvětrány zezadu.

Pomocí kontra laťování, které je vodorovně namontováno na svislé základní laťování, vzniká za fasádními profily dutina, kterou cirkuluje suchý proud vzduchu. Dbejte na neomezenou možnost přívodu a odvodu vzduchu.
 

Fasády s láskou k detailu

Maličkosti mohou mít velký účinek, také při ztvárnění fasád. To platí jak pro venkovský dům s rustikálním šarmem, tak pro přísnou kancelářskou architekturu s jasnými liniemi nebo pro funkční stavby pro veřejnost. S kolekcí profilovaného dřeva od Osmo dodáte každé fasádě individuální tvář.

Kreativní potenciál našeho dřeva se skrývá především v detailu. To poskytuje tvůrčí prostor pro vaše nápady – od zaoblené srubové varianty přes výrazně na pokos hoblovaný profil Raute až po ležérní půvab profilu Softline.

Kdo rád pěstuje zcela osobitý styl, může pomocí sortimentu dodat zcela zvláštní akcenty: Vždyť na přání vyrobíme od 100 m2 profily dokonce podle vašich individuálních návrhů.

 

Ceník fasádních profilů

Cono

 

Fasády ze dřeva působivý šarm horizontál

Kdo má rád místo dynamického spíše decentní, měl by se rozhodnout pro dřevěný profil Cono ve vodorovném kónickém tvaru. Fasádní systém Cono od Osmo je dobová interpretace nadčasové tradice fasád. Jako překlenovací oblouk mezi stavebními díly ze skla a z betonu, nebo jako samostatný ztvárňující prvek s příjemně utajeným charakterem.

 

Cono spojuje vyvážený, klasický vzhled tradčního řemesla s lehkou a šetřící montáží. Integrovaný, neviditelný spoj na pero a drážku dodává prvkům ze dřeva optimální spojení a zamezuje rozměrovým změnám. Výhodou je možnost skrytého připevnění profilů Cono. Upevňovací vrut je zakryt následujícím profilem. Tím se vytvoří hezký homogenní vzhled fasády a upevňovací bod je konstruktivně chráněn. Na výběr máte profily hoblované nebo jemně řezané, přičemž jemně řezaný povrch pohltí více barvy a tím poskytuje také větší ochranu. Renovační nátěr se tak posune o několik let dozadu.

Fasády ze dřeva vlastnosti profilu

 • spoj pero/drážka
  • rychlá montáž
  • trvale uzavřená plocha fasády
  • redukuje prohnutí profilů
  • zamezuje „zvednutí“ jednotlivých profilů
  • stabilní provedení (delší životnost)
 • velkorysé překrytí
  • zakryje spolehlivě upevňovací prostředky (neviditelné šroubové spoje)
  • konstruktivní ochrana dřeva
 • drážky na zadní straně
  • redukují zkroucení profilů
 • okapnice
  • rychle odvede dešťovou vodu

Fasády ze dřeva opracování povrchu

 • hoblovaný nebo jemně řezaný
 • delší trvanlivost barevné úpravy na řezaném povrchu, díky vyššímu množství pohlcené barvy

Fasády ze dřeva montáž

 • Horizontální připevnění na svislou podkladní konstrukci (min.: 26 x 45 mm).
 • Odvětrání zezadu bez kontralatí.

Fasády ze dřeva úprava povrchu

 • Od 100 m2 úpravu ze závodu přírodními nátěry od Osmo.

 

 
Smrk jemně řezaný
Smrk jemně řezaný
Smrk hoblovaný
Smrk hoblovaný
 
VARIO

Fasády ze dřeva nové perspektivy pro kreativní projektanty

Důvěrné proporce s novými konturami? Známé pohledy pod novými úhly pohledu? Náš fasádní systém Vario nabízí překvapující možnosti pro kreativní projektanty.

 

Ať horizontálně, vertikálně nebo v diagonále - s Vario můžete volně plánovat a vytvářet ve všech směrech. Také ve věcech týkajících se povrchu máte na výběr. Profily Vario mají jednu rýhovanou a jednu řezanou pohledovou stranu a jsou použitelné z obou stran. Navíc můžete s naším výběrem spojovacích profilů reliéf ještě obohatit o světlo a stín.

Profilování pera a drážky ve tvaru V poskytuje stabilní spoj vůči pnutí a zajišťuje současně jednoduchou, přesnou montáž a nekomplikovaný nátěr. Jedno jak naše profily Vario otočíte a obrátíte: výsledkem je vždy mimořádná fasáda se zcela individuálním vzhledem.

 
 
 

Fasády ze dřeva vlastnosti profilu

 • spoj pero/drážka
  • rychlá montáž
  • trvale uzavřená plocha fasády
  • redukuje prohnutí profilů
 • pero / drážka ve tvaru V
  • robustní a odolná vůči úderu
  • snadno se vkládá do sebe
  • jednoduchá úprava pera a drážky
 • pohledové strany
  • jedna pohledová strana rýhovaná, jedna pohledová strana řezaná
  • obě pohledové strany lze pokládat střídavě (pero a drážka jsou umístěny do středu)
 • spojovací lišta
  • různorodé možnosti ztvárnění (po každém 2. nebo 3. profilu atd.)
  • barevné odlišení spojovacích profilů od plochy

Fasády ze dřeva opracování povrchu

 • Z jedné strany rýhovaný / z jedné strany řezaný. Zvláště
  dlouhá trvanlivost barevné úpravy díky vysokému množství
  pohlcené barvy

Fasády ze dřeva montáž

 • Horizontální pokládka na svislou podkladní konstrukci (min.: 26 x 45 mm):
  • odvětrání zezadu bez kontralatí
  • pero pokládat směrem nahoru
  • žádné spojovací lišty
 • Vertikální pokládka na kontralaťování (svislé základní laťování a vodorovné nosné laťování min. 26 x 45mm):
  • odvětrání zezadu pomocí kontralatí

Fasády ze dřeva úprava povrchu

 • Od 100 m2 úpravu ze závodu přírodními nátěry od Osmo.
Smrk: pohledová strana rýhovaná,
spojovací lišta rýhovaná - mezi každým
druhým fasádním profilem
Smrk
Smrk: pohledová strana řezaná,
spojovací lišta řezaná - mezi
každým fasádním profilem
Smrk
Smrk: pohledová strana rýhovaná,
pokládaný svisle, s kontra laťováním
pro odvětrání zezadu
Smrk
Smrk: pohledová strana řezaná,
pokládaný vodorovně
Smrk
 
 
 

 SOFTLINE (pero/drážka)

 

Popis dřevěné fasády SOFTLINE (pero /drážka), smrk

 


Dark Red Meranti
Dark Red Meranti
Dark Red Meranti
Dark Red Meranti
Dark Red Meranti
Dark Red Meranti

 
SPAX®– S šrouby z ušlechtilé oceli
šrouby z ušlechtilé oceli
Zápustná hlava Torx T20 s frézovacími žebry, hřídelovým profilem, částečným závitem, vrtnou špičkou, včetně bitů. Obsah/kartón: 200 kusů
Průměr Délka Dělka závitu
v mm v mm v mm  
4,5 45 30  
4,5 55 30  
4,5 65 35  
4,5 75 35  
Spotřeba: cca 30 - 40 kusů na m2

DALŠÍ INFORMACE Dřevěné fasády SOFTLINE (pero/drážka), smrk

 • Fasády ze dřeva smrk severský - A třídění, smrk severský - B třídění