LIGNOFIX - E - PROFI

                 IMPREGNACE A OCHRANA DŘEVA

název ředění objem obalu v l Kč/ks bez DPH
LIGNOFIX-E-Profi bezbarví koncentrát 1:9 1,0 263,-
LIGNOFIX-E-Profi hnědý / zelený koncentrát 1:9 1,0 278,-
LIGNOFIX-E-Profi bezbarví koncentrát 1:9 5,0 1.090,-
LIGNOFIX-E-Profi hnědý koncentrát 1:9 5,0 1.133,-


LIGNOFIX – E – PROFI
 
·       Použití:
Lignofix E-Profi je ideální pro novostavby, půdní vestavby a je velmi vhodný k aplikaci máčením v máčecích vanách výrobců střešních konstrukcí.
 
·       Základní charakteristika:
Přípravek určený k preventivní povrchové ochraně dřeva v interiérech a exteriérech proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu a k preventivní povrchové ochraně zdiva a omítek proti jejich prorůstání dřevokaznými houbami (např.dřevomorkou). Má prodlouženou dobou preventivní ochrany proti dřevokaznému hmyzu (červotoč, tesařík).
Typové označení: FB, P, IP, 1, 2, 3, SP
Záruční lhůta: 3 roky od data výroby.
Životnost ochrany: v interiéru až po dobu životnosti stavby, v exteriéru kontrola po 10 letech.
 
·       Návod k použití:
Lignofix E-Profi se používá naředěný 1:9 vodou. Aplikuje se na očištěné zbytků kůry zbavené dřevo a to nátěrem, máčením nebo stříkáním. Velmi vhodný je v barevné modifikaci color pro máčecí vany výrobců střešních konstrukcí - příjem požadovaných 20 g/m2 za 30-60 minut (dle vlhkosti dřeva).
Pozor! V případě použití bezbarvé modifikace přípravku na pohledové dřevo v interiéru (palubky, obložení, podlahy, přiznané trámy apod.) může dojít k zažloutnutídřeva, nutno vyzkoušet na skrytém místě a dodržet ředění 1:9.
Koncentrace aplikačních roztoků (ředění vodou): * ochrana dřeva * interiér (1:9) - nátěr, postřik - doporučený počet ošetření 1-2x dle povchu dřeva (hrubě opracované 1x, hladce 2x) *exteriér (1:9)- nátěr, postřik - doporučený počet ošetření2-4x * ochrana zdiva a omítek (1:4) - nátěr a postřik 1x. Ochrana dřeva v exteriéru musí být překryta vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin.
Vydatnost:  1 kg koncentrátu přípravku  (ředěného 1 : 9 vodou) na 30 - 50 m2   plochy dřeva.
Složení: obsahuje kvarterní amoniovou sůl, kyselinu boritou a regulátor růstu hmyzu, dále pak látky pomocné, umožňující pronikání účinných látek do hloubky dřeva.
 
Doporučení: pro zachování dlouhodobé ochrany doporučujeme zakrýt ošetřený krov (fólií, krytinou) co nejdříve po aplikaci přípravku.

Aplikaci přípravku doporučujeme při teplotě nejméně 5 °C.
 
·       Upozornění:

Přípravek je podle zák. č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, v platném znění klasifikován jako žíravý, zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Klasifikace