Hlavní strana: Palubky a plotovky Technické vlastnosti

Montážní návod obkladových palubek pro vnitřní prostory

Před montáží je zapotřebí aklimatizovat palubky v prostorách, kde se budou montovat, tak aby se přizpůsobily okolnímu klimatu.
Aklimatizace je závislá na tloušťce palubky, přičemž doba aklimatizace by měl proběhnout více dní avšak min. 3 dny a palubky by měly být rozloženy plošně v místnosti.
Aklimatizace probíhá v pootevřených balících.
Před vlastní montáží se doporučuje si na sucho vyzkoušet palubky, tak aby se sjednotily podle barvy a struktury, čímž se dosáhne lepší optiky resp. konečného vzhledu plochy.
Před vlastní pokládkou na rošt je třeba zkontrolovat podklad, který musí být suchý a rovný. Palubky jsou instalovány příčně na dřevěný rošt. Rovněž rošt musí být z vysušeného materiálu.
Rozteč roštů u tloušťky palubek od 7 mm – max. 30 cm
Rozteč roštůu tloušťky palubek od 12 mm – max. 50 cm
Směr pokládky je možné si zvolit libovolně, tzn. horizontálně, vertikálně ale i pod určitým úhlem.
Vlastní instalace palubek začíná od rohu dále. První díl je smontován na pevno hřebíky nebo vruty, další řady se doporučuje smontovat s pomocí příchytek k palubkám. Poslední řada je opět pevně spojená spojovacím materiálem.
Všeobecné pokyny pro dřevěné palubky:
Vlhkost: ca. 12% ± 2% u smrku/borovice, u podlahových dílců 10% ± 2%
Kvalita: dle ČSN 492110
Šířka pera je zvolena tak, aby byla zachována funkčnost spoje, přičemž sesychání dřeva je přirozený jev a musí být tolerováno.
 

Technické požadavky
Všeobecně

Surovinou pro výrobu frézovaných dřevěných profilů je zpravidla středové řezivo. Výroba může být sjednána i z bočního řeziva, uživatel si však musí být vědom nebezpečí větších tvarových a rozměrových změn dílců při změnách vlhkosti dřeva.
Druh jehličnatého dřeva se vybere podle očekávaného vzhledu, podle jeho vhodnosti pro požadovaný účel a podle jeho všeobecných vlastností.
Není-li dohodnuto jinak, platí všechny požadavky v čase dodání.
Vzhled
Třídění se provádí podle líce. Pokud není dohodnuto jinak, všechny vlastnosti se posuzují na lícních plochách dílců. Požadavky na opracování obsahuje článek 4.4.3. Použijí se na všechny třídy všech druhů dřev. Měření znaků se provádí podle ČSN EN 1310.
  • Třídy a jejich vlastnosti pro smrk (Picea sp.), jedli (Abies sp.), borovici (Pinus sylvestris), modřín (Larix sp.) a douglasku (Pseudotsuga menziesii) jsou v tabulce
Nejvýše 5% dílců zásilky smí být nejbližší nižší třídy. Dílce, které nesplňují požadavky třídy B, musí splňovat konečný účel obložení. Neshoda u těchto dílců smí být jen u jedné vlastnosti.
Třídění podle vzhledu nesmí brát v úvahu vady, které nebudou viditelné na sestavě (např. třísky nebo malé vypadlé suky na peru, ojedinělé vady šířky pera).
  • Třída AB
Třída AB je definována jako třída, která obsahuje nejméně 40% dílců třídy A a 60% dílců třídy B. Tato třída vznikne z dílců napadajících při zpracování, z nichž jsou vytříděny dílce neshodné s třídou A a B. Třída AB nesmí být dále tříděna (tj. nesmí z ní být vytřiďovány dílce třídy A).
  • Třída C
Třída C obsahuje dílce, které nesplňují požadavky třídy B. Dílce musí splňovat konečný účel obložení.
  • Volná třída
Třídění do tříd A, B, C a AB, jež jsou uvedeny v této normě, nemusí být přijatelné. V tom případě může být třída definována smluvně. Ve smlouvě nebo technických podmínkách apod. avšak musí být vždy identifikovány všechny vady uvedené v tabulce 1. (Např.: třída B bez děr po sucích).
 
Vlhkost
Referenční vlhkost profilovaného dřeva je 12%. Vlhkost při dodávání musí být v rozmezí (12±2)%, u podlahových dílců (10±2)%